"Sevgimiz ve İlgimiz, Onların Geleceği İçin..."

Ankara Çocuk Bakım Evi 03-06 yaş

03-06 yaş

03-06 yaş çocuklarımız doğuştan sahip oldukları öğrenme merakı ve isteğini göz önünde bulundurarak, güvenli bir ortam içerisinde çocuk eğitimi ve geleneklere uygun olarak milli ve manevi değerlerin geliştirilmesine yardımcı olmak,  fiziksel duygusal, zihinsel ve sosyal bakımdan uyum içerisinde olmalarını sağlamak, doğru beslenme bilgi ve becerilerini kazandırmak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanmayı öğrenmek, çocukları ilköğretime hazırlamak ve sosyal ilişkilerini oyun arkadaşları yoluyla geliştirmelerini sağlamayı amaçlamıştır.